top of page

УМОВИ ВСТУПУ

        До спортивної школи приймаються ВСІ діти, що бажають займатися футболом, які виконали нормативи , встановлені навчальною програмою з футболу, та не мають медичних протипоказань.

 

         Зарахування до ФК "Бульвар" здійснюються на підставі:

 

         1. Заяви батьків або осіб, що їх заміняють;

 

         2. Медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання про відсутність медичних протипоказань для занять;

 

         3. Копії свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду.

         Вихованці футбольного клубу мають право на:

 

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

 

- користування спортивною та оздоровчою базою;

 

- участь у різних видах навчально-тренувальної роботи, спортивних змаганнях та інших заходах;

 

- вільне вираження поглядів, переконань, захист від будь яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

 

- отримання свідоцтва про закінчення Футбольного клубу та особистої картки спортсмена.

 

 Вихованці футбольного клубу зобов'язані:

 

- удосконалювати та підвищувати свою майстерність;

 

- виконувати навчально-тренувальні навантаження з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

 

- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, за індивідуальними та календарними планами;

- дотримуватися встановленого спортивного режиму та особистої гігієни;

 

- інші зобов'язання передбачені чинним законодавством.

 

 Батьки вихованців або особи, що їх заміняють, мають право:

 

- обирати і бути обраними до батьківського комітету футбольного клубу;

 

- звертатися до Голови ФК "Бульвар";

 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази футбольного клубу;

bottom of page